Rutens høydeprofil

sondre_kynndalen

Søndre Kynndalsrunden 25 km

Kynnbrua, Kynnas østside sørover-krysse elva ved Rogsjøen-Kynnas vestside tilbake til start.

Generell beskrivelse

Lett og familievennlig runde langs breddene av Kynnavassdraget. Diverse fine steder å raste, campe og fiske langs elva eller innsjøene rett i nærheten av Kynna. Turen går på fin grusvei og egner seg for sykkelhenger og sykkelvante barn fra 8-9 års alder.

Kynnavassdraget representerer noe av den mest attraktive syklingen i Finnskogen. Her er det lite stigning, lite biltrafikk, lett å sykle og kontakt med elv og små innsjøer store deler av turen.
For historieinteresserte bør det også nevnes diverse minner etter gammel skogdrift og tømmerfløtervirksomhet.  Ved Fløgåa finner du en gammel finnebosetning, ved Holsjøvika er det en fin rasteplass. Grenseløs Grønn Destinasjon Finnskogen har tilrettelagt en veldig trivelig rasteplass, med gapahuker, toalett, vannpumpe og brygge. Alt med universell utforming.

Turen er lett å følge, fra startpunktet skal man holde veien nærmest Kynna sørover på østsiden, krysse elva på brua rett vest for Rogsjøen og så holde veien nordover igjen på vestsiden.

Verdt å se / oppleve

 • Kynndammen
 • Tilleggsopplysninger

  • Vanskelighetsgrad: Enkel
  • Samlet stigning (meter): 305 moh
  • Høyeste punkt (m.o.h): 108 hm
  • Rast / leirplass: Festplassen ved Kynnbrua, lita bu ved Skårsjøen og godt tilrettelagt camp og rasteplass ved Holsjøvika
  • Start / Sluttsted: Kynnbrua, 23 km østover på Fv.491, Gravbergvegen, nordøst fra Våler sentrum

  Kart & Høydeprofil