Rutens høydeprofil

2012.03.09 Ostersjorunden Hoydeprofil version2

Østersjørunden 23 km

Rena-Nabbset-Berge-Hemsjøen-Stormyra-Østersjøen-Haugedalen-Rødsmoen Skytefelt-Rena

Generell beskrivelse

En mosjonsrunde runde i nesten bilfrie åser sørøst for Rena. En del stigning fra Nabbset og opp Bergslia, turen videre er ganske lett. Hemsjøen, km. Badeplass ved Østersjøen og fin rasteplass 200 m nord for demningen ved Løpsjøen. Fra Rena sykler du sørover på østsiden av Glomma langs Fv.535/Østre Åbuveien, deretter på fine skogsbilveier i flott furuskog. På høyeste punkt passerer du Østersjøen, ruta går videre ned mot utløpet av Julussa ved Mæhlen. Deretter et kort stykke langs Fv.215/Haugedalsveien, over Løpet kraftverk og i retning Lykkjebakken. Ruta går på vestsiden av Søndre Rena forbi Sønsthagen og tilbake til Rena sentrum. Løpdammen er nylig restaurert, og det er bygd en ny overløpskanal for å kunne ta unna flomvann dersom vi skulle oppleve flomforhold som i 1995 på nytt.

Verdt å se / oppleve

 • Løpsjøen, dam og kraftverk
 • Tilleggsopplysninger

  • Vanskelighetsgrad: Middels
  • Høyeste punkt (m.o.h): 380 moh.
  • Rast / leirplass: Løpsjøen
  • Start / Sluttsted: Rena Jernbanestasjon

  Kart & Høydeprofil