Rutens høydeprofil

Julussdalsrunden profil.JPG

Julussdalsrunden 37,2 km

Rena-Bergslia-Hemsjøen-Mørstadsaga-Nabbsetbrua-Julussdalen-Løpsjøen-Rødsmoen skytefelt-Rena

Generell beskrivelse

En lengre versjon av Østersjørunden, dennetar av sørover fra Hemsjøen og passerer på sørsiden av Stormyra og kommer ned ved Nabbset i Julussdalen. Følger Julussa og Rena-elva tilbake til start. Med unntak av stigningene i Bergslia er dette en rimelig lett tur.

Ruta går sørover fra Rena på østsiden av Glomma (Fv.535/Østre Åbuveien), og opp den bratte Bergslia på Åsta Øst. Vel oppe på åsen kommer du til Hemsjøen, som har en flott tilrettelagt badestrand med rastemuligheter. Fra Hemsjøen følger du «hovedveien» sørover og deretter østover mot Mørstadsaga og Julussdalen på fine skogsbilveier i uberørt natur. Drøyt halvveis passerer du Julussa, ei lita elv som kommer fra Bergesjøen i Elverum og renner ut i Søndre Rena ved Mælen.

Herifra følger du Julussdalsveien til Snippen, og deretter Fv. 215Haugedalsveien noen få hundre meter østover, før du sykler over dammen ved Løpet Kraftverk. Ruta går videre på nordsiden av Rena-elva forbi Lykkjebakken i Rødsmoen skytefelt via Kilde og brua over Søndre Rena ved Pilgrimen til Rena sentrum.

Julussa ble brukt til tømmerfløting, og Mørstaddammen er et minne fra den tiden. Julussakonflikten fra 1927 var en arbeidskonflikt som oppsto mellom organiserte og uorganiserte tømmerfløtere. Dette medførte demonstrasjoner, og væpnet politi fra Oslo ble sendt til området. To tillitsmenn ble arrestert, men det kom ikke til alvorlige sammenstøt. Organiseringen av skogsarbeidere skjøt fart, og Norsk skog- og landarbeiderforbund ble dannet høsten 1927.

Verdt å se / oppleve

  • Løpsjøen
  • Tilleggsopplysninger

    • Høyeste punkt (m.o.h): 365 moh
    • Rast / leirplass: Hemsjøen, Løpsjøen
    • Start / Sluttsted: Rena Jerbanestasjon

    Kart & Høydeprofil