Rutens høydeprofil

astadalen_kort_profil.JPG

Åstadalen (kort runde) 27 km

Rena-Rostad-Klingen-Vivelstadsvea-Åstaelva-Glomma-Nabbset-Rena

Generell beskrivelse

En variert tur gjennom skog, kulturlandskap og langs elver. Slak stigning til Rostad og Klingen før det etter hvert går ned til Åstaelva og på lett bygdevei tilbake til Rena. Ei lett rute uten de bratteste bakkene.

Ruta følger Åsbygdsveien gjennom Åsbygda, som er et område preget av jordbruk. Her går husdyr på beite hele sommeren, og det dyrkes både gras korn og jordbær. Du sykler forbi Rostadmoen og Hole mot Brenna, og deretter ned i Åstadalen langs Fossbekkveien (skiltet). Videre følger du dalen østover mot Rv.3

Nedover langs Åstaelva er det både fiske- og bademuligheter.

Etter hvert krysser du Rv.3 ved rasteplassen der minnesmerket etter togulykke på Åsta står.  

Deretter sykler du over Glomma ved Glomstadfoss bru (hengebru).

Da er du på Åsta Øst og får lett sykling på Fv.535/Østre Åbuveien tilbake til Rena sentrum.

Verdt å se / oppleve

 • Åstaelva, varig vernet/jordbærplukking på Hole/minnesmerke Åsta
 • Tilleggsopplysninger

  • Vanskelighetsgrad: Enkel
  • Høyeste punkt (m.o.h): 413 moh
  • Rast / leirplass: Rasteplass ved Rv.3, Åsta vest/Åset
  • Start / Sluttsted: Rena Jernbanestasjon

  Kart & Høydeprofil