Utskrift

Om sykkelprosjektet

Prosjektet ”Sykkelruter Åmot – Elverum – Solør” 2012/2013 har vært et interkommunalt samarbeidsprosjekt som har involvert 5 kommuner. Prosjektet er lokalt forankret gjennom eierskap og med investering/innsats fra både kommunene, lokale lag og foreninger. Det er benyttet lokale leverandører i produksjon av alle produkter.

Målsetting har vært

 • Elverumsregionen og Solør som et godt tilrettelagt turområde for syklister.

Prosjekteiere er:

 • Elverum Sykleklubb
 • JH Sykkel
 • Solør Cykleklubb
 • Åmot Utmarksråd
 • Rena IL, sykkelgruppa

Prosjektet er finansiert av:

 • Gjensidigestiftelsen
 • Åmot, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommune
 • Elverumsregionen Næringsutvikling
 • Egeninnsats fra prosjekteiere

Initiativtaker og prosjektleder har vært:

 • Tone Stræte - DIN opplevelse

Prosjektgruppa:

Prosjektgruppa har bestått av ivrige og engasjerte ildsjeler fra ulike sykkelforeninger og andre organisasjoner. Disse har lagt ned mye egeninnsats for å kunne gjennomføre prosjektet. Felles for alle er at de ser på sykling som en viktig aktivitet, både for helse- og miljø. En viktig målsetting har derfor vært å inspirere enda flere til å ta sykkelen fatt, ut i sitt eget nærområde, eller på langtur til områder vi vanligvis ikke besøker. Det har derfor vært viktig for oss å kombinere trygghet og helse ved å bygge opp en infrastruktur med merkede sykkelruter og god informasjon. Dette har ført til følgende resultat:

 • 27 merkede og navngitte sykkelruter fordelt på 5 kommuner. De danner et sammenhengende nettverk av ruter på tvers av kommunegrensene.
 • Skilting etter nasjonal standard (Innovativ fjellturisme)
 • Gradering av ruter, piktogrammer med fargekoder
 • Informasjonstavler strategisk plassert ved hver rute
 • Sykkelkart  med ruter og informasjon
 • Felles grafisk profil for prosjektet
 • Egen sykkelportal for regionen: www.sykkelruten.no
 • Presentasjon av alle sykkelruter på mobil App: UT.no
 • Nettverksbygging og samarbeid mellom ulike organisasjoner
 • Prosjekteiere tar ansvar for videre vedlikehold og oppdatering av nettsider

Stor takk til alle som har bidratt til  gjøre det mulig å gjennomføre dette prosjektet:

 • Alle eierne og deres medlemmer som har lagt ned en betydelig egeninnsats og mange arbeidstimer for å utføre alle tiltak
 • Alle grunneiere for velvillighet og samarbeid
 • Alle som har vært med og støttet prosjektet økonomisk og gjennom egeninnsats.
 • Alle eksterne leverandører som har bidratt med sine produkter.
 • Prosjektleder for forprosjekt og prosjektplaner.

LOGOER: ….