Grue

Velkommen til Grue kommune, den sørligste av Solørkommunene. Kommunesenteret i Grue heter Kirkenær. Kommunen grenser mot Kongsvinger i sør, og i øst , i det som mange kaller hjertet av Finnskogen, ligger Svullrya. Her kan du oppleve historisk sus på gamle Finnetorp, sykle forbi bratte åser, store myrer og over flate, åpne furumoer. Her kan du ta sykkelen fatt langs elva Rotna, til innsjøen Røgden eller Skasen, som er en av Finnskogens største innsjøer. Alternativt kan du sykle en tur som går fra Kirkenær, om Tjura og Frysjøen.

www.grue.kommune.no

Foto: Din Opplevelse

Frysjøen rundt 24 km

Kirkenær-Tjura-Frysjøen-Vollstadvika-Tostensrud-Kirkenær
Foto: Din Opplevelse

Kjerkesjørunden 28 km

Svullrya-Rotna-Kjerkesjøen-Åransberget-Sekstenkoia-Lomtjenna-Sandsjøbekken-Røgden-Svullrya
Foto: Din Opplevelse

Rotnarunden 45 km

Namnå-Monsrud-Byersetra-Bjørsjøen-Styggedalsbekken-Hytjanstorpet-Nersjøen -Høytjennet-Butjennet-Namnsjøen-Namnå
Foto: Din Opplevelse

Skasenrunden 42 km

Skasenden-Torderudsetra-Frysjøberget-Råstua-Surstad-Morttjernsberget-Stampetorpet-Fv202 nordøstover-Rotna-Svartberget-Lønhaugen-Skasberget-Sollitjennet-Skasenden